Żak to największa sieć szkół policealnych w Polsce.
Prowadzimy szkoły policealne, szkoły medyczne, kursy i licea dla dorosłych w 80 miastach.

Test zainteresowań i predyspozycji zawodowych

Rozwiąż nasz test i sprawdź, w jakim zawodzie możesz realizować swoje zainteresowania zawodowe. Poniżej znajdziesz stwierdzenia mówiące o zachowaniach, sposobach postępowania i postrzegania otoczenia na różnych stanowiskach pracy, w różnych profesjach. Zaznacz "tak" przy stwierdzeniach, które do Ciebie pasują, i z którymi się zgadzasz, a "nie" przy tych stwierdzeniach, które do Ciebie nie pasują i nie zgadzasz się z nimi.